Grant EHP

Grant EHP

Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch

EEA Grants   

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Projekt "Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 563 462 € prostredníctvom Grantov EHP.

Projekt bol spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je obnova vybraných interiérov dôležitého reprezentatívneho kaštieľa v obci Voderady, dlhoročného rodinného sídla šľachtickej rodiny Zichy, členovia ktorej zastávali významné funkcie v uhorskej štátnej a župnej správe.

 • Názov Projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch (akronym: ZICHY)
 • Číslo Projektu: CLT01008
 • Názov Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
 • Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 27.07.2020
 • Deň začatia realizácie Projektu: 27.07.2020
 • Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.04.2024
 • Výstup projektu: Zlepšený stav kultúrneho dedičstva
 • Výsledky projektu: Obnovené a revitalizované kultúrne dedičstvo
 • Výška poskytnutého grantu: 563 462 €
 • Partneri projektu: Obec Voderady, Vysoká škola pre zelený rozvoj v Nórsku, Historické Hotely Slovenska

Projekt je financovaný prostredníctvom Grantov EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 - 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť.
 • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby.
 • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo.
 • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva.
 • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo vyplňte dotazník k prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska.

Správca programu

MIRRI

Partneri projektu

  Historické hotely Slovenska

Aktivity projektu

Otváracia konferencia k projektu Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch.

Deň otvorených dverí v kaštieli Voderady

Piknik v parku - Medzinárodný deň detí


Prieskumy trhu a verejné obstarávania

Vyhlásené prieskumy trhu

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky: expozícia Zichyovcov​

              1)    Výzva

              2).   Príloha 1a a Príloha 1b

              3)    Príloha 2

              4)    Príloha 3

 • Výzva na predloženie ponuky - Stavebné reštaurátorské práce. Bližšie podklady a informácie na stiahnutie:

1)      ORANGERIA (05)-VYZVA-19.01.2023.pdf

2)      ORANGERIA (05)-VYZVA-p1-identif.udaje uchadzaca.docx

3)      ORANGERIA (05)-VYZVA-p2-kriterium.docx

4)      ORANGERIA (05)-VYZVA-p3-ZoD.docx

5)      ORANGERIA (05)-VYZVA-p4-kodex.docx

6)      ORANGERIA (05)-VYZVA-p5A,p5B,p5C.: príloha 1, príloha 2

7)      ORANGERIA (05)-VYZVA-p6-tabulka ekvivalentov.xlsx

Zmluvy a dokumenty

Zmluva o dielo RB production Trnava s.r.o.

Dodatok 1 k projektovej zmluve pre projekt CLT01008

Mandátna zmluva_LOGTRADE s.r.o. Košice

Dodatok k zmluve_LOGTRADE s.r.o. Košice

Zmluva o dielo_RB production Trnava s.r.o.

11.10.2023 - Španielsky večer v kaštieli Voderady

Pozývame vás na nezabudnuteľný španielsky večer v GOYA Vitality Hotel v kaštieli Voderady s exkluzívnym koncertom a ochutnávkou španielskeho TAPAS od šéfkuchára Petra Bracha.

Kedy: v stredu 11.10.2023 od 18:00 do 21:00 hod. 

Kde: v GOYA VITALITY HOTEL v kaštieli Voderady

Prečítajte si viac info a rezervujte si lístok

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím